bouquet

Spiritüel Yaşam Koçluğu

 

Spiritüellik

fullsizerender

İnsan aklının hizmetinde olmalı

Spiritüellik güçlü bir ilkedir. Spiritüelliği din ile karıştırmamak gerekir. Spiritüellik yani ruhanilik sizin yaratıcı kaynağınızla olan teke tek içsel ilişkinizdir. Spiritüellik kendi varlık halinden keşifler üzerinden farkındalık kazanmaktır. Topluluklar, hepsi Tanrı adına olmak üzere, korku ağırlıklı olarak cennet ile cehennem, ölümle yaşam, günahla sevap gibi zıtlıklardan anlamsız ritüellere koşullandırılmışlardır. Örneğin, Buda nın temel hedefi Dogma ve kurallar aşılmak değil, insanın kutsallığını hatırlamasına yardımcı olmaktı. İsa’nın ölüleri diriltmesi, körleri ve sağırları iyileştirmesi, kitabi olarak birer tasvirdir. Ölüyü diriltmek, fikri /ilmi/ ameli üretkenliği durmuş kişiyi tekrar sosyal hayata kazandırmak ve üretken hale getirmektir. Körleri iyileştirmesi, hakikati idrak edemeyenleri, bakıpda göremeyenlerin algısını genişletmesidir. Ruhta uyanış örneğin sağırları iyileştirmesi hakikati duyduğu halde anlamayanlara uyguladığı bir telkin yöntemidir. 5 duyumuzla bile sınırlı yaşadığımız dünyada semavi kitaplar mucize/ efsane/ hikaye anlatmak için tasarlanmadı, tasvirler/ semboller ve kıssalar doğru MANAlarla çözüldüğünde bu kitaplar sosyal, siyasi, iktisadi olguları anlatmaktadırlar. Eğer doğru tefsirler, doğru kişiler bu kitapları alıp mecazi anlamı mucizeyi ve mesajı titreşim ve frekansı çözmezse, yanlış adamlar gelip yanlış kişiler bu kitapları referans göstererek bizim hayatımızı cehenneme çevirmeye devam ederler. Öyle zamanlarda olurki görebilen, duyabilen, dokunabilen, hissedebilen ve tadabilen farkındalıklarımızın üstüne çıkarak gözlemleyebilen BİRSEN olmak Hamd olsun bana kendimi iyi hissettiriyor.Dinler modern dünyaya değer katmak için artık gerçekten güncellenmeli ve değiştirilmelidir. Tüm ibadet yerleri ve kutsal mekanlar, kendini güç kazanmaya adamış bireylerden oluşan bir bilinç  laboratuvarı olabilmelidir. Böylece bireyler, geçmiş günlerin alimlerini çalışmak yerine öncelikli olarak alim olma hedefine sahip olacaklardır.

‘’ Siz, ruhsal deneyim yaşayan bir insan değil; insani bir deneyim yaşayan bir ruhsunuz.’’ Siz, spiritüel bir varlık, yaratıcı kaynağın ve gücün bireysel var oluşusunuz, sizin kimliğiniz siz neyi arıyorsanız o sunuz, ne istiyorsanız o da sizi istiyor. Bu durumda Siz Kimsiniz? Suda balıklar suyun bilincinde değil (çünkü suya hasret). Yaradılışın içinde Yaradan a hasretlikten bilinçte uyanalım. ( farkındalık, aydınlanma çünkü ruhta uyanma… Yani Yaradan a hasret)

”ÖZ de BİR” iz

1156461744tmzjmy
img_0625

 

 

ace96117-627a-4fa5-8e07-9fdce1dcf197