bouquet

Reiki

img_0210Reiki sevgidir. Sevgi bütünlüktür. Bütünlük dengedir. Denge sağlıktır. Sağlıklı olmak güçtür.

1

Reiki ile geleceğimizi sağlıklı ve güçlü bir şekilde ellerimizin arasına alalım. Reiki şifa sanatı klavuzluğu yapar. Sanatsal dokunuşlarla kalbin yolunu keşfeder yaşam enerjisini güçlendirir. Reiki yüce kaynaktan gelen canlandırıcı ve şifa verici doğal bir enerjidir. Ortaya çıktığı ülke Japonya’nın dilinde yaşam gücü enerjisi anlamına gelir. Reiki de evrensel enerjinin etkisi zihinsel, ruhsal, fiziksel ve duygusal seviyelerde görülür. Geleneksel doğu tıbbına göre insan bedenini önemli merkezlerle   (çakralarla) ilişkilendirir.

002

Reikiye göre tepkiler sonucu ortaya çıkan bir dizi hormonsal değişim vücudun bağışıklık sistemini zayıflatır. Tepkilerin herbiri ayrı bir duygu yaratır, duygular bir dizi hormonsal değişim göstererek kimyasal tepkilere dönüşür. Bu duygular ekonomik kaygı, içinde bulunulan kaos ortamı, çevre ve gürültü kirliliği, stress, sınav stresi, trafik gibi sayısız nedenler ve yanısıra yanlış ve eksik beslenme sonucu olabilir. Bedenin doğal yaşam enerjisinin serbestçe akmasına engel olarak belli bölgelerdeki enerji kanallarını tıkar ve bu hastalanmaya yol açar. Beden, zihin ve ruh arasındaki dengeyi sağlamak ve devam ettirmek için herbirinin ihtiyaçları ayrı ayrı giderilmelidir. Gerçekte hiçbir hastalık sadece bedensel, zihinsel yada  ruhsal olarak başarılı bir şekilde tedavi edilemez. Bu üçünün ihtiyaçlarının farkına varılmalı ve gerekenler yapılmalıdır.

İlişkilerimiz bizim, üzüntü, mutluluk, hastalık ve aynı zamanda iyileşme kaynağımızdır. Mutsuzluk ve bitkinlik sendromu (can sıkıtısı) çoğu insanın sorunu haline gelmiştir. Hızlı yaşanılan hayat, zamana karşı yarış, sorunlu aile ilişkileri ve iletişimimizde duyduğumuz kaygı; sinirliliğe, alınganlığa, olumsuz duygulara, psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Biriktirdiğimiz öfke, kıskançlık, yetersizlik hissi; yanlış ilişkileri, alınganlığı, yıpratıcı çatışma ve  kişilik sorunlarını beraberinde getirir. Birçok kişi kendini yoğun iş temposu içinde sağlığını ve aile hayatını tehlikeye sokacak şekilde yorgun ve mutsuz yaşar. Yaşadığı zamanın değerini bilmez hayatını yarınlara erteler.

003

Size şifacı kimliğimle hayatınızı MANA’landırmayı, sanatsal dokunuşlarımla da ruhsal, fiziksel, zihinsel düzeyde enerji aktararak huzura, farkındalık içinde ulaşmanıza kanal olabilirim.

‘’GÜÇ BİR ENERJİDİR EN MÜKEMMEL İFADESİNİ BİLİNÇLİ KULLANABİLENİN ELİNDE BULUR’’ TEMENNİSİYLE BUNU SİZE AKTARMAK İÇİN BİRLİKTE ÇIKACAĞIMIZ BU İÇSEL YOLCULUĞA SİZİ DAVET EDİYORUM.

004 005