bouquet

Mana Şifa Kartları

978-3-89385-514-8

  foto%c2%a6sraf-1Hawai kültüründe 24 adet MANA kartı biliniyor. 4 rakamı ve MANAkartları eski Hawai de kutsaldır. Her bir kartın kendisine has bir sembolü, rakamı ve değişik görünümleri ile kuşatılmış bir anlamı vardır.

Bu kartlar kişinin rüya ve hedeflerine açıklık getirerek spiritüel yolunu keşfetmesini sağlar. Eski Hawai deki rahipler ve uzmanlar bu MANA kartları kehanet için aracı olarak kullanırlardı. Kehanet deki önemli olan şey problemin diğer bir perspektiften bakılabilir olması. Anca bu şekilde MANA‘ nın akışı ile farkındalığını genişletme şansına sahip olursun.

Bu kartlar farklı yollarla da insan durum ve deneyimlere bağlı olarak anlam verilip yorumlanır. Dili de farkındalık geliştirmeye yardımcı olur. Eski Hawai kültüründeki hikaye, şarkı ve tüm gizli anlam teşkil eden (Kaona) kelimeler kutsal yazılara dönmüştür. Bu anlam ve kutsal yazılar doğayı ve kainatı anlamaya yöneliktir. İşte bu yakın ve kararlı ilişki dünyaya olan temel bağı bu Hawai spiritüel kültürü ve MANA kartlarını oluşturur.

4. MANA Kartı : YETKİLENDİRMEK

Kaona: Bütün güçler içten gelir. Ruh sakin olduğu sürece, yaratıcı yaşam enerjisi akar. İnsanoğlu aldığı her nefesin ve çevrenin farkındalığı içinde ve bilincinde olmalı. Anca bu şekilde anda, şimdi de yaşamalı. Ne geçmişte nede gelicekte. Şimdiki zamanda. İnsan bilinçli hareket ettikçe enerjisi artar.

Yorumlama:

İnsanlar sabırla, zaman içinde yeteneklerini geliştirdikçe güçlerini arttırırlar. Batı dünyasında görülen bu doğal güvene karizma denir. Karizmadaki güç aynıMANA‘daki gibi ilham verir veya yüksek bir enerjidir yönetir. Her insan MANA‘sını yükselttikçe karizmasını arttırabilir. Mesela nefes meditasyonu ile. Bu insanın ruhunda huzur sağlar ve berraklık kazandırıp yaşam enerjisini nasıl kullanılacağına dair yardımcı olur. İnsan evren içerisinde uyumu yakaladığı anMANA akar.

Sonuç:

MANA evrende akan temel yaşam enerjisidir. Ne iyi ne de kötüdür. Düzeni de kaosu da yaratır. Hawaii ye özgü yaşam görünürde çok kapsamlıdır. Taşlar, bitkiler ve mekanlar yaşam yani MANA barındırır. Bazı yaşam şekilleri diğerlerine göre daha çok MANA barındırır. Mesela Ali’i (soylu) inanışa göre kral ve kraliçeye Ali’i hitap edilirdi. Ve öyle çok MANA sahibiydi ki insan ve doğa arasındaki iletişimi kurarak dünyanın düzenin sağlarlardı. Tüm bunlar zamanla yok olup ölüm getirdi. Böylelikle insan ve doğa arasındaki denge bozulup kaosu yarattı.

MANA sözü düşünce demektir. Bu nedenle MANA zihin, zihin de ruh demek. Sonrasında MANA ruh ve nefes arasındaki bağlantıdır. Hawaii de nefes kelimesi ‘HA’ dır. Nefes vermek anlamına gelir ve rakam 4 ü temsil eder. MANA‘yı oluşturmadaki teknikler den bir tanesi de ” HA- Nefesi” adı verilir.